Finansiering

En grundförutsättning för en lyckad företagsrekonstruktion är att ditt företag kan hantera likviditeten under rekonstruktionen. Därför behöver likviditeten lösas för de tre första månaderna, så att den inte behöver avbrytas mitt i processen. Vi talar med finansiärer innan vi påbörjar rekonstruktionen, eftersom det är enklare att få hjälp innan allt drar igång.

AC-Skulder

Vi har kontakterna för finansiering

Eftersom vi genomför flest lyckade företagsrekonstruktioner i Sverige, har vi också långivarnas förtroende. Det innebär att vi har ett stort kontaktnät med olika typer av långivare, som kan hjälpa dig att lösa likviditeten under rekonstruktionen. Det kan exempelvis vara en bank eller ett factoringbolag som kan låna ut pengar, eller ett riskkapitalbolag som är intresserat av att låna ut pengar alternativt köpa företaget.

Riskkapital

För att ett företag ska vara intressant för ett riskkapitalföretag kan inte verksamheten vara för liten, eftersom transaktionskostnaderna då blir för stora. För större företag kan det däremot vara en lösning. De riskkapitalföretag vi samarbetar med har stor förståelse för situationen och rekonstruktionsprocessen. 

Factoring

Factoring kan vara en lösning för att klara likviditeten. De factoringbolag vi samarbetar med har kunskap om rekonstruktioner. Vi har kontakterna du behöver. 

Ägarlån

Om likviditeten inte räcker till och du inte kan få externt kapitaltillskott, krävs oftast ett ägarlån.

Lönegaranti

Lönegaranti är också ett lån. Utbetalad lönegarantiersättning ska betalas tillbaka till Länsstyrelsen, men utan arbetsgivaravgifter, vilket är en stor fördel. Nästan hela lönegarantin omfattas dessutom av ackordet, vilket innebär att summan som ska betalas tillbaka blir lägre än det som har utbetalats. Om ackordet blir 25 procent är det bara 25 procent av lönegarantin som ska betalas tillbaka. Tack vare lönegarantin förbättras likviditeten under rekonstruktionen, eftersom företaget inte har någon lönekostnad under en period. 


Läs mer om lönegaranti och anställda här.