Företagsrekonstruktion

Har ditt företag ekonomiska problem, men du tror ändå på en framtid för verksamheten? Då är företagsrekonstruktion en lösning. Så länge den pågår kan ingen försätta företaget i konkurs eller få en utmätning verkställd. Tiden är den mest kritiska faktorn om ditt företag har råkat i betalningssvårigheter. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större är chansen att vi kan rädda ditt företag.

AC_Foretgasrekonstruktion

Vill du lära dig mer om hur en rekonstruktion går till? Då kan du läsa vår broschyr här. Du hittar även bra information i texten nedan och på den här sidan

En rekonstruktion ger ditt företag en andra chans

En företagsrekonstruktion innebär bland annat att företaget inte får betala några gamla skulder så länge rekonstruktionen pågår. Den ger dig tid och arbetsro att utreda hur du ska lösa problemen för att vända ett negativt resultat till ett positivt.

En rekonstruktion består av två delar:

 • Rekonstruktion i sak, där vi ser över organisationen och verksamheten.
 • Finansiell rekonstruktion, som tar sikte på balansräkningen och skulderna.

Vilka företag kan rekonstrueras?

Alla företag som har en livskraftig kärna och en bra affärsidé kan rekonstrueras. En grundförutsättning för en lyckad rekonstruktion är att företaget kan hantera sin likviditet under förfarandet, eftersom alla varor och tjänster som levereras under rekonstruktionen måste betalas kontant eller i förskott. Likviditeten underlättas genom att gamla skulder inte får betalas samt genom rätten till lönegaranti för företagets anställda. Möjligheterna att lyckas med en företagsrekonstruktion ökar ju snabbare företaget påbörjar processen.

Vilka fördelar finns det?

 • Du får tid och arbetsro att reda ut företagets problem utan att det hotas av utmätning eller konkursansökningar.
 • Företagets anställda har rätt till lönegaranti under viss tid.
 • Företaget får inte betala gamla skulder under företagsrekonstruktionen.
 • Kostsamma avtal kan hävas, exempelvis ett hyresavtal.

Vilka nackdelar finns det?

 • Omvärlden kan tappa förtroendet för ditt företag, vilket kan innebära att såväl befintliga som presumtiva nya kunder väljer en konkurrent i stället.
 • Alla kreditupplysningsföretag noterar att företaget är under företagsrekonstruktion, vilket kan ställa till problem.
 • Företaget kan inte delta i offentliga upphandlingar.

Vad krävs för att en rekonstruktion ska lyckas?

 • Ditt företag behöver ha en bra affärsidé och en lönsam kärna. Att se över balansräkningen räcker inte, du behöver också se hur det ser ut i verksamheten och organisationen. En analys av detta måste göras, annars ger rekonstruktionen bara en kortsiktig effekt och företaget får snabbt ekonomiska problem igen.
 • Tidsaspekten är mycket viktig. Om du tar hjälp innan problemen blivit för stora, är det större chans att hitta en bra lösning. Då finns det tid för genomtänkta förberedelser, så att processen går snabbt och smidigt. Helst ska det finnas någon som vill satsa kapital.
 • Sist men inte minst krävs det en duktig rekonstruktör, som med kunskap, erfarenhet och rätt kontakter tar hand om processen.

Vem har ansvaret för företaget under rekonstruktionen?

I en konkurs har förvaltaren ansvaret, men i en rekonstruktion fortsätter företagets ledning att styra företaget. Som rekonstruktör ger vi råd, övervakar processen och ser till att du följer reglerna för rekonstruktionen.