Lönegaranti till anställda

Kassan tryter, checkkrediten är utnyttjad och lönedagen närmar sig med oroande fart. Nu krävs snabba och kraftfulla åtgärder. Lösningen heter lönegaranti. Vi hjälper dig snabbt och effektivt med nödvändig hantering. Med ett lönegarantibeslut behöver företaget varken betala ut löner, källskatter eller arbetsgivaravgifter vilket förbättrar likviditeten under rekonstruktionen.

AC_Lonegaranti

Så klarar du personalens löner och skatter

Lönegarantin kan endast utbetalas för arbete som har utförts under tre månader före dagen för beslutet om företagsrekonstruktion samt för arbete som utförs under en månad från beslutet. Om personal sägs upp och arbetsbefrias utgår lönegaranti även under en uppsägningstid, som beräknas enligt bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. Lönegarantin är begränsad på så sätt att den anställde kan få högst fyra basbelopp.

Vad händer med lönerna efter rekonstruktionen?

Efter företagsrekonstruktionen måste företaget betala lönerna som vanligt och redovisa källskatter och arbetsgivaravgifter. Samma förhållande gäller under företagsrekonstruktionen för tid då de anställda inte längre är berättigade till lönegaranti.

Omfattas alla av lönegaranti?

Precis som vid en konkurs har företagets anställda rätt till lönegaranti. Vissa anställda omfattas dock inte. Om du exempelvis både äger företaget och sitter i företagets styrelse får du inte lönegaranti.

Vad ska betalas tillbaka?

Efter rekonstruktionen ska företaget återbetala det utbetalda lönegarantibeloppet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnar besked om återbetalningen till Skatteverket. Arbetsgivaravgifterna ska dock inte betalas tillbaka, vilket är en stor fördel. Nästan hela lönegarantin omfattas dessutom av ackordet, varför summan som ska betalas blir lägre än den företaget har fått och beror på storleken på ackordet. Blir ackordet 25 procent är det bara 25 procent av lönegarantin som ska betalas tillbaka, samt ränta på beloppet.

Kan jag säga upp personal och hur fungerar lönegarantin då?

Om företaget säger upp och permitterar personal, kan lönegarantin utnyttjas under den uppsägningstid som lagen om anställningsskydd (LAS) anger.