Stiftelsen Ackordscentralen

Eftersom Ackordscentralen ägs av den oberoende Stiftelsen Ackordscentralen står vi fria från såväl särintressen som vinstintressen. Därför kan vi på ett objektivt sätt balansera våra klienters intressen mot fordringsägares, anställdas och samhällets krav. Ackordscentralen grundades av landets tre köpmannaföreningar för snart 160 år sedan, och har som uppgift att hjälpa företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem.

Om Stiftelsen Ackordscentralen

Ackordscentralens uppgift är att, när det är möjligt, rädda bra företag som har fått betalningssvårigheter. Det gör vi genom att rekonstruera och förbättra företaget så att det kan leva vidare.

Stiftelsen Ackordscentralen har bland annat till ändamål att utan eget vinstintresse:

  • biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med företagsrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande av leverantörernas, övriga fordringsägares, anställdas och samhällets intressen.
  • främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till att skapa och vidmakthålla lönsamma företag.
  • främja forskning och utbildning i frågor med anknytning till verksamheten.

Vårt arbete fyller en viktig samhällsfunktion

Ett friskt företag innebär arbete för arbetstagare, skatteintäkter för staten, ekonomisk tillväxt och att leverantörer och kreditgivare kan lita på att deras fordringar är trygga. Att hjälpa företag som har problem utgör därför en viktig funktion för samhället.

Stiftelsen Ackordscentralens stipendier

Varje år sedan 2007 delar Ackordscentralen ut stipendier. De delas ut till universitets- och högskolestuderande vid universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Handelshögskolan vid Umeå universitet, för examensuppsatser inom ämnen som anknyter till Ackordscentralens verksamhet.

Läs gärna mer om Stiftelsen Ackordscentralen på ackordscentralen.se